به گزارش راوی امروز، طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند: ضریب ریالی افزایش حقوق سال ۹۸ را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند و رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق ۹۸ و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها هم ۲۰ درصد تعیین می شود و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

به احتمال زیاد افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ مشمولین قانون کار و مستمری‌ها با وجود برخی مخالفت ها همان ۲۰  درصد تعیین خواهد شد ، حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۷ برابر با ۱۱,۱۴۰,۵۷۳ ریال بود که اگر همان بیست درصد اضافه شود رقم تقریبی ۲۳۰ هزار تومان به پایه اضافه می شود.

در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۹۷ پیش‌بینی کنند، در این بین یکی از موارد دیده شده حق بیمه بیکاری در سال آینده خواهد بود.

حداقل حقوق بیمه بیکاری در سال جاری ۱۳۹۷ مبلغ ۱۱۱۱۲۶۹۰ریال است که برطبق بودجه پیشنهادی بیمه بیکاری هم رقمی بالغ بر بیست درصد اضافه خواهد داشت که البته شامل پایه حقوق بیمه بیکاری در یک ماه است.

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری  و افراد متاهل

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری (شروع بیکاری) افزوده می شود، اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

اگر مقرری بیمه بیکاری فرد در سال۹۷ حداقل حقوق باشد ، در سال۹۸   هم حداقل سال جدید را میگیرد که بنابرقوانین افزایش دارد ولی اگر مقرری شخص در سال قبل بیش از حداقل باشد ، در سال جدید مشمول افزایش نمی گردد.

یکی از سوالات پرشمار افراد در مورد پرداخت مابه التفاوت فروردین ماه است که همیشه  با حقوق جدید اردیبهشت ماه در خرداد ۹۸ انجام می شود.

چه کسانی بیمه بیکاری دریافت نمی کنند

براساس این گزارش، یکی از شرایط استحقاق بیمه بیکاری ، احراز بیکاری غیر ارادی شامل اخراج یا آسیب در حین کار است وکارگری که شخصا کار را ترک کند بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.

مطابق قانون بیمه بیکاری ، بند ب از ماده ۶ شخص بیکار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ اخراج یا بیکاری به واحدکار و اموراجتماعی مراجعه کند، مراجعه بعد از ۳۰ روز صرفا با عذر موجه و تشخیص هیات حل اختلاف تا ۳ ماه امکان پذیر است.

با استناد بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری ،بیمه شده بیکار ازتاریخ وقوع بیکاری ظرف یک ماه به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی مراجعه ودرخواست اشتغال بکار در شغل تخصصی یا مشابه را نماید در صورتی که نتواند ظرف سی روز مراجعه کند ودر صورت موجه بودن می تواند تا سه ماه از تاریخ وقوع بیکاری به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری مراجعه کند.

حق بیمه بیکاری کارگران

حداقل دستمزد ماهانه کارگر در سال ۱۳۹۷ مبلغ یک میلیون و صد و چهارده هزار و صد و چهل تومان معادل ۱۱۱۴۱۴۰ تومان است که با احتساب حق مسکن و بن نقدی، حداقل حقوق برای کارگر مجرد و کارگر متاهل دارای یک فرزند متفاوت است.

کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند. در صورت عذر موجه مثل بیماری یا… امکان مراجعه تا حداکثر سه ماه نیز وجود دارد. این مدت برای کارگرانی که از خدمت سربازی یا حضور در جبهه مراجعه می‌کنند و کارفرما از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کند دو ماه است.

شرایط پرداخت بیمه بیکاری

از شرایط اصلی پرداخت بیمه بیکاری در ابتدا اخراج از محل کار، پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه است ، سوالی که در اینجا پیش می آیند این است که مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی می‌شود؟

بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند در صورتی که دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌ بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

آن دسته از بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه ‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت کنند.

متقاضیان بیمه بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست بدهند برای دریافت مقرری بیمه‌ بیکاری حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری می‌توانند موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کنند.

بیمه بیکاری متاهلین چگونه محاسبه می شود؟

این می‌تواند سوال بسیاری از بیمه‌شدگان مشمول بیمه بیکاری باشد در واقع میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار، معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است.

البته به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، اما در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد.

نکته آخر

بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت به طبع آن بیمه بیکاری نشان می دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حداقل حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است . در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد . با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.

بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است .

بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است . در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل و کاهش قابل توجه قدرت خرید در کشور بود .

پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت و اما در سال آینده همانطور که گفته شد ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت اما به اذعان نمایندگان محلس شورای اسلامی این رقم ناعادلانه است و برای کسانی که کف حقوق را دریافت می کنند این افزایش از نرخ تورم کشور هم کمتر خواهد بود و در زمانی که تعدیل نیرو در بیشتر شرکتها فراگیر شده است افزایش بیمه بیکاری هم دردی دوا نخواهد کرد و این رقم باید بیشتر و طبق تورم شود.

گفتنی است، این گزارش براساس مستندات سالهای گذشته بیمه بیکاری و قوانین این حوزه بررسی و نوشته است که البته ما هم امیدواریم رقم حقوق سال آینده بیشتر شود.