خانه » فرهنگی و هنری » نام بردن ۱۱۴ سوره قرآن در ۳۰ ثانیه توسط شرکت کننده مسابقه برنده باش!
  • پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - 2018 13 December

فرهنگی و هنری // ۹ آذر ۱۳۹۷  ,  ۱۱:۴۰  // کد خبر : 27946
نام بردن ۱۱۴ سوره قرآن در ۳۰ ثانیه توسط شرکت کننده مسابقه برنده باش!

شرکت کننده مسابقه برنده باش در ۳۰ ثانیه نام ۱۱۴ سوره قرآن را برد که باعث تعجب محمدرضا گلزار و حاضران شد.دیدگاه ها : 
 

آخرین اخبار