خانه » گوناگون » آنچه در مورد تعیین مهر باید بدانید
  • شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - 2022 13 August

گوناگون // 8 آوریل 2017  ,  00:47  // کد خبر : 2968
آنچه در مورد تعیین مهر باید بدانید

در این گزارش، برخی نکات پیرامون تعیین میزان مهر ذکر شده‌اند.

به گزارش راوی امروز، در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم پیرامون تعیین میزان مهر پرداخته شده است.

* چه میزان می توان مهر تعیین کرد؟
مطابق آیات و روایات سقف معینی برای تعیین مهر مشخص و معین نشده است.
 * ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی: [تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.] مفهوم این ماده آن است که میزان مهریه کف و سقف (حداقل و حداکثر) ندارد. لذا تصور عده ای مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید فقط ۱۱۰ سکه می‌توان مهر قرارداد نادرست است.
 مطابق قانون حمایت خانواده:
* ماده ۲۲ (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)
* قانون جدید در حقیقت میزان مهر را محدود نکرده و فقط ضمانت اجرای مهر مازاد بر۱۱۰سکه را کاهش داده است تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد یعنی اگر مرد مهر را نداد و دادخواست اعسار هم ندهد و یا رد شود برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تقاضای زن، زوج حبس می‌شود. اما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه با اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا می کند‌.
منبع: باشگاه خبرنگاران


دیدگاه ها :