خانه » گوناگون » پیشتازی داوطلبان علوم تجربی در کنکور ۹۶/ برگزاری آزمون در تیرماه
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - 2024 21 July

گوناگون // 4 آوریل 2017  ,  00:10  // کد خبر : 2888
آمار آزمون سراسری ۹۶ اعلام شد؛ پیشتازی داوطلبان علوم تجربی در کنکور ۹۶/ برگزاری آزمون در تیرماه

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ و کارت صادر شده برای آزمون از پیشتازی زنان و داوطلبان گروه علوم تجربی در این آزمون خبر داد.

به گزارش راوی امروز، دکتر حسین توکلی  افزود: آزمون سراسری‌ سال ۱۳۹۶ برای‌ پذیرش در دوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(در صورت اعلام ظرفیت از سوی وزارت آموزش و پرورش) و کدرشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

وی افزود: برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ در مجموع تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کرده اند. تعداد ۸۸۱ هزار و ۶۴۴ نفر از داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش در روزهای ۱۹ بهمن تا اول اسفند ۹۵ ثبت نام کردند و تعداد ۴۸ هزار و ۱۴۷ داوطلب در مرحله ثبت نام مجدد در روزهای ۱۵ تا ۱۸ اسفند ۹۵ ثبت نام کردند.

توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۱۴۸ هزار و ۴۲۹ داوطلب در گروه ریاضی و فنی(۵۲ هزار و ۵۱۹ داوطلب زن و ۹۵ هزار و ۹۱۰ داوطلب مرد)، تعداد ۵۸۰ هزار و ۳۰۱ داوطلب در گروه علوم تجربی (۳۶۷ هزار و ۶۱۵ داوطلب زن و ۲۱۲ هزار و ۶۸۶ داوطلب مرد) و تعداد ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ داوطلب در گروه علوم انسانی (۱۱۵ هزار و ۴۴۲ داوطلب زن و ۶۸ هزار و ۶۸۰ داوطلب مرد) ثبت نام کردند.

وی افزود: همچنین تعداد ۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر در گروه هنر (۷ هزار و ۸۹۴ داوطلب زن و ۲ هزار و ۵۹۱ داوطلب مرد) و تعداد ۶ هزار و ۴۵۴ نفر در گروه زبان های خارجی (۴ هزار و ۷۵۰ داوطلب زن و ۱ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد) در آزمون سراسری سال ۹۶ ثبت نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: از تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۵۴۸ هزار و ۲۲۰ نفر زن معادل ۵۸.۹۶ درصد و ۳۸۱ هزار و ۵۷۱ نفر مرد معادل  ۴۱.۰۴ درصد هستند.

وی یادآور شد: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ (با تعداد ۸۶۰ هزار و ۴۳۷ داوطلب) تعداد ۶۹ هزار و ۳۵۴ نفر معادل ۷.۵ درصد بیشتر است.

توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۵۱ هزار و ۴۵۸ داوطللب از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان های خارجی علاقمندی خود را برای گروه هنر علاوه بر گروه آزمایشی اصلی خود اعلام کرده اند.

گروه آزمایشی تعداد داوطلبان داوطلبان زن داوطلبان مرد درصد زن درصد مرد تعداد کارت آزمون کارت  زنان کارت  مردان درصد زن درصد مرد
علوم ریاضی و فنی ۱۴۸ هزار و ۴۲۹ نفر ۵۲ هزار و ۵۱۹ نفر ۹۵ هزار و ۹۱۰ نفر ۳۵.۳۸ ۶۴.۶۲ ۱۴۸ هزار و ۴۲۹ نفر ۵۲ هزار و ۵۱۹ نفر ۹۵ هزار و ۹۱۰ نفر ۳۵.۳۸ ۶۴.۶۲
گروه علوم تجربی ۵۸۰ هزار و ۳۰۱ نفردر ۳۶۷ هزار و ۶۱۵ نفر ۲۱۲ هزار و ۶۸۶ نفر ۶۳.۳۵ ۳۶.۶۵ ۵۸۰ هزار و ۳۰۱ نفر ۳۶۷ هزار و ۶۱۵ نفر ۲۱۲ هزار و ۶۸۶ نفر ۶۳.۳۵ ۳۶.۶۵
گروه علوم انسانی ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر ۱۱۵ هزار و ۴۴۲ نفر ۶۸ هزار و ۶۸۰ نفر ۶۲.۷۰ ۳۷.۳۰ ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر ۱۱۵ هزار و ۴۴۲ نفر ۶۸ هزار و ۶۸۰ نفر ۶۲.۷۰ ۳۷.۳۰
گروه هنر ۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر ۷ هزار و ۸۹۴ نفر ۲ هزار و ۵۹۱ نفر ۷۵.۲۹ ۲۴.۷۱ ۶۱ هزار و ۹۴۳ نفر ۴۳ هزار و ۸۵۸  نفر ۱۸ هزار و ۸۵ نفر ۷۰.۸۰ ۲۹.۲۰
گروه زبان های خارجی ۶ هزار و ۴۵۴ نفر ۴ هزار و ۷۵۰ نفر ۱ هزار و ۷۰۴ نفر ۷۳.۶۰ ۲۴.۴۰ ۱۱۸ هزار و ۴۰۲ نفر ۷۸ هزار و ۱۷۹ نفر ۴۰ هزار و ۲۲۳ نفر ۶۶.۰۳ ۳۳.۹۷
جمع کل ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ۵۴۸ هزار و ۲۲۰ داوطلب زن ۳۸۱ هزار و ۵۷۱ داوطلب مرد ۵۸.۹۶ ۴۱.۰۴ یک میلیون و ۹۳ هزار و ۱۹۷ کارت آزمون ۶۵۷ هزار و ۶۱۳ کارت ۴۳۵ هزار و ۵۸۴ کارت ۶۰.۱۶ ۳۹.۸۴

وی افزود: از تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۱۱۱ هزار و ۹۴۸ داوطللب از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر علاقمندی خود را برای گروه زبان های خارجی علاوه بر گروه آزمایشی اصلی خود اعلام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه آزمون سراسری سال ۹۶ برای هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه به طور جداگانه برگزار می شود و هر کدام از داوطلبان در صورت شرکت در یک، دو یا سه گروه آزمایشی باید کارت ورود به جلسه آزمون خود را جداگانه دریافت کنند، تعداد ۱۶۳ هزار و ۴۰۶ نفر ابراز علاقمندی کرده اند.

وی افزود: برای برگزاری آزمون سراسری ۹۶ تعداد یک میلیون و ۹۳ هزار و ۱۹۷ کارت ورود به جلسه آزمون صادر می شود. از این تعداد، تعداد ۶۵۷ هزار و ۶۱۳ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۴۳۵ هزار و ۵۸۴ کارت برای داوطلبان مرد صادر شد.

توکلی گفت: برای گروه هنر تعداد ۶۱ هزار و ۹۴۳ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده و که از این تعداد ۴۳ هزار و ۵۸۵ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۱۸ هزار و ۸۵ کارت برای داوطلبان مرد صادر می شود. همچنین برای گروه زبان های خارجی تعداد ۱۱۸ هزار و ۴۰۲ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده و که از این تعداد ۷۸ هزار و ۱۷۹ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۴۰ هزار و ۲۲۳ کارت برای داوطلبان مرد صادر می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارت آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای ۱۲ تا ۱۴ تیر ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال ۹۶ برگزار می شود.

منبع: مهردیدگاه ها : 
 

آخرین اخبار